Yüksek lisans tez danışmanlığı, bir öğrencinin üniversite lisans programını bitirdikten sonra devam edilen eğitime denilmektedir. Yüksek lisans tez danışmanlığı. Yüksek lisans iki ayri bölümlere ayrılır tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek. Tezli yüksek lisans öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlayan yüksek lisans programıdır.