Vaka Raporu

Vaka Raporu (Case Report)

Tıppı konularında makale nasıl yazılır? Bu sorunun cevabını aramaya çalışmaktayız. Bu makalede Vaka Raporlarının Önemi hakkında bilgi verilecektir. Vaka raporlarının çok eski tarihi var ve bugüne kadar da tıp dünyasında yayınlanmaktadır.

Vaka Raporlarının Tarihçesi

Vaka raporu tıp alanında uzun zamandır var olan bir gelenektir. Hipokrat’tan (M.Ö. 460- M.Ö. 370) hatta daha da eski bir tarihten, antik Mısır tıbbının papirüs kağıtlarındaki kayıtlarından bugüne, her uzmanlıktan doktorlar enteresan vakaları betimlemişlerdir.

Vaka Raporu Nedir?

Tıp bilimi literatüründe, vaka raporu 1 ya da daha fazla hastanın tanı ve/veya yönetimini tanımlayıp inceleme konusunu anlatmaya söylenir.  Vaka raporu tıbbı kanıtların ilk basamağını oluşturur.

Vaka Raporlarının Önemi

Yayınlanmış olan vaka raporları klinik deneyimlerde gözden kaçırılan ya da fark edilmeyen önemli bilimsel gözlemleri not ettikleri için hastalara sunulabilecek en iyi bakımla ilgili temel bilgiler sağlar. Bu raporlar aynı zamanda doktorların bireysel iç görülerini yansıtmaları sebebiyle temel bilgilerimizi geliştirir.

Vaka raporu yayınlamak sahiden de tıp alanındaki çalışmaların standart bir parçası haline gelmiş durumda. Örnekleri çok. Örneğin ilk tanımı ve tarifi 1981’de bir tıbbi vaka raporu yayınının başlığında verilen AIDS hastalığının bu şekilde keşfedilmesi ve bunun önemini çok az doktor bilecektir. Bu yayının başlığı şu şekildedir: “Genç eşcinsel bir erkekte yayılmış Kaposi sarkomu hakkında ilk izlenimler” . James Parkinson (1755-1824) tarafından 1817’de “Sarsıntılı Palsi üzerine bir makale” başlığında adı ilk kez geçen hastalığı bilmeyen nörolog tanımıyorum.

Evet, yukarıda bahsedilen meşhur hastalıkların (AIDS ve Parkinson) ikisi de ilk kez vaka raporu formatında tarif edilmiş. Kayıt tutma, diğer meslektaşlarla tartışma, hastalar hakkında klinik gözlemleri yayınlama hala tıp sanatının ve hasta bakımının temelinde yer almaktadır.  Osler’in de söylediği gibi, “Alışılmadık şeyleri hep not et… Yayınla. Kalıcı bir şekilde kısa ve öz bir kayıt tut. Bu iletişim her zaman çok kıymetlidir”.

Ama bunu nasıl ve ne zaman yapmalıyız? İlk vaka raporları enteresan ve başka örneğine pek rastlanmayan hastalar hakkında doktorlar arasında kişisel iletişimden çok da öteye gitmiyordu. Bu tip anekdotlu raporlama bir başlık, özet, giriş (altyapı bilgisi), vaka sunumu, tartışma, sonuç ve referansları içeren genel bir format kullanarak geniş bir tıp okuyucu kitlesine hızlıca bilgi yayabilmesi sebebiyle kabul gören bilimsel yayın formuna büründü. Biyomedikal dergilerin birçoğu vaka raporu yayınlar ve yazarlara yayına kabul için kriterler, içerik, format hakkında bilgi ve yayınlanmaya uygun görülen hasta vaka raporları hakkında tavsiyeler verir.

Halihazırda nasıl ve ne zaman iyi bir vaka raporu yazılmalıdır konusu ile ilgili yayınlanmış ve iyi yazılmış birçok makale mevcuttur. Tabi bu konuda tezeditoru.com dan da yardım alabilirsiniz.

Vaka Raporunun Yapısı

  • Başlık (Title)
  • Öz (abstract)
  • Giriş (Introduction)
  • Vaka Raporu ve Tartışma (Discussion)
  • Sonuç (Conclusion)
  • Kaynaklar (References)

Eğer vaka raporu yazmak istiyorsanız:  Talep Formunu doldurmanız yeterlidir.

Tez | Makale Editörü olarak akademisyenlere ve öğrencilere yardımcı olmaktayız. Tez / Makale Redaksiyon, Editörlük, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Oranı Tespiti, SPSS / EViews Analizleri, Essay Yazdırma, Literatür Taraması, Bitirme Tezi ve Tez Danışmanlık konusunda hizmet veriyoruz. 

Menu