Yüksek lisans, bir öğrencinin üniversite lisans programını bitirdikten sonra eğitime devam etmek demektir. Yüksek lisans iki ayri bölümlere ayrılır tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans. Tezli yüksek lisans öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlayan yüksek lisans programıdır. Tezsiz yüksek lisans ise, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek suretiyle mesleki konularda bilgi kazandıracak yüksek lisans programıdır.

TEZ DANIŞMANLIĞI