SPSS ANALİZİ 

SPSS analizleri, başta sosyal bilimler olmak üzere Eğitim bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri alanlarında çok yaygın olarak kullanılmaktadır. SPSS analizlerinden kasıt istatistik analizlerdir.

Akademik çalışmalar dışında, anket şirketleri, pazar araştırmaları ve devlet kurumları tarafından da kullanılan bir analiz programıdır.

Biyolojide çok çeşitli konulara istatistiksel yöntemleri kullanılıyor. Bu yöntemleri uygulamak içinde SPSS yazılımı kullanılmaktadır. Tez Editörü olarak, tıp konularında araştırma yapan doktorlar için çok sayıda analizler yaptık. SPSS analizlerinin en çok kullanılma alanlarından biri tıp araştırmalarıdır.

Hangi istatistik analizlerin yapılacağı çalışmaya (laboratuvar testi, anket uygulaması, ya da saha testleri) başlamadan önce araştırmacı tarafından düşünülmeli ve çalışma başladıktan sonra o doğrultuda hareket edilmelidir.

SPSS ANALİZİ VE RAPORLAMA 

SPSS Analizi Türleri

SPSS analizi türleri oldukça fazladır:

 • Frekans ve Yüzde Analizleri
 • Standart Sapma Değerleri
 • Normallik Dağılım Analizleri
 • Parametrik Hipotez Testleri
 • T-Testi
 • One Way ANOVA Analizi
 • ANOVA Analizi
 • MANOVA Analizi
 • Non-Parametric Hipotez Testleri
 • Ki-Kare Testi
 • Mann-Whitney U Testi
 • Wilcoxon Sıralı Örneklem Testi
 • Kruskal-Wallis H Testi
 • Friedman S Testi
 • Spearman’s Rank Order Korelasyonu
 • Korelasyon Analizi
 • Pearson Korelasyonu
 • Regresyon Analizi
 • Doğrusal Regresyon Analizi
 • Lojistik Regresyon Analizi
 • Faktör Analizi
 • Güvenilirlik Analizi

SPSS Analizi : Veri Girişi

Analize başlamadan önce verilerin excel dosyaya girilmesi gerekmektedir.  Bu excel tablosundaki veriler SPSS uzmanı tarafından SPSS programına giriliyor. Anket araştırması sonucu elde edilen verilerin SPSS girişi tamamlandıktan sonra istenen analizler yapılır ve tablolar oluşur.

Tıp konularında da hastaların verileri doğru bir şekilde girilmelidir. Bu adım da her yanlış analiz sonuçlarını olumsuz etkilemektedir.

SPSS programına veriler sağlıklı girildiğinde analiz ve raporlama da sağlıklı bir şekilde sonuçlanacaktır.

SPSS Analizi Raporlama

İstatistik Analizi yapıldıktan sonra, oluşan tabloları yorumlamak ve raporlamak lazım. Analiz yapmak tek başına yeterli değildir. Analizden çıkan tabloları anlamak için analizi bir rapora dönüştürmek lazım. Bu rapor sayesinde yapılan SPSS analizi daha anlaşılır hale gelir.

SPSS Analizi hizmeti almak için Talep Formunu doldurmanız yeterlidir.

Raporlama kısmında araştırmanın hipotezlerinin ret veya kabul edildiği hakkında bilgi verilmektedir. Tablolardan çıkan bilgilere göre raporlama yapılır ve raporlama sonucu hipotezlerin durumu belli olur.

SPSS Analizi ve Raporlama ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti almak için sitemizde yer alan   “Talep Formunu”  doldurup bize iletmeniz durumunda konu ile ilgili uzman ekibimiz size en kısa sürede dönüş sağlayacaktır.

SPSS Analizi Ücretleri

SPSS Analizi Ücretini belirlemede kaç faktöre önemlidir,  Test Sayısı, Ölçeğin ve Demografik Verilerin Çeşitliliği, Hipotezlerin Sayısı ve Teslim Tarihi.  Bu bilgiler bize ulaştığında en kısa zamanda ücreti belirleriz. SPSS analizi ücretlerimiz 400-1500 tl arası değişiklik gösterir.
Hızlı, güvenli ve kaliteli SPSS analizleri için Talep Formunu doldurmanız yeterlidir.

SPSS Analizi hizmetimizde araştırmanın amacına uygun istatistik analizleri gerçekleştirip tabloları oluşturuyoruz. Oluşan tabloları en iyi şekilde raporluyoruz. Analiz raporları hazırlanmasında detaylı ve anlaşılır bir dil kullanıyoruz.

Tez/Makale Editörü olarak akademisyenler ve öğrencilere akademik yazılarında yardımcı oluyoruz.  Tez/Makale RedaksiyonEditörlükİntihal Oranı Düşürmeİntihal Oranı TespitiSPSS/EViews AnalizleriLiteratür Taraması ve Tez Danışmanlık konusunda hizmetler veriyoruz.

Talep Formu

Menu