LİTERATÜR TARAMA DANIŞMANLIĞI

LİTERATÜR TARAMASI NEDİR?

Literatür Taraması, belirli bir konunun hazırlanabilmesi için mevcut kaynaklar içinde o konu ile ilgili kaynakların tespit edilmesi ve kullanılması için uygun şekilde hazır hale getirilmesini ifade etmektedir.”

Her bir akademik tez veya makale her şeyden önce konu tespiti ile başlar. Konu tespiti yapıldıktan sonra, Literatür Taraması ve ilgili çalışmaların incelenmesi gerekmektedir.

Literatür taraması, belli bir konu hakkında yayınlanmış akademik çalışmaların incelenmesi ve analizidir. Akademik çalışmanın bu aşamasında konu hakkında tanımlar, değerlendirmelersınıflandırmalar ve özetlemeler incelenecektir .

Literatür,  bir konuda özet yapmak demek demek değildir. Akademik çalışma konusu ile doğrudan ilişkisi olmayan içeriklere yer verilmemeli ve  orijinal ve itibarli kaynakalar incelenmelidir.

LİTERATÜR TARAMASI ADIMLARI

  • Anahtar Kelimelerin Belirlenmesi
  • Konu Hakkında Tarama Yapılması
  • Çalışma ile İlgili Kaynakların Toplanması
  • Toplanan Kaynakların Okunması
  • Kaynakların Organize Edilmesi
  • Literatür Yazımı

LİTERATÜR TARAMASI SÜRECİ

Literatür; kitaplar, makaleler, internet kaynakları, kütüphaneler ve yerli ve yabancı veri tabanlarından elde edilebilen içeriklerdir.

Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Makale ve Bildiri Çalışmalarının hepsi bir literatür taramasında incelenmelidir.

Hem Türkçe hemde İngilizce kaynaklar iyi şeklide özetlenmsi gerekir. Tek dilin kaynaklarına göre yapılan Literatür Taramaları eksik olur.

LİTERATÜR TARAMASI ÜCRETLERİ

Literatür taraması ücretleri daha çok sayfa sayısına bağlıdır. Sayfa sayısı yanı sıra kaç kaynağın değerlendirmesi ve özetlenmeside ücretlendirmeyi etkiliyor. Yapılacak taramanın akademik seviyeye göre de çok farklı ücretlendirilir. Doktora çalışmaları için genellikle iki kat ücret talep edilir.

Literatür Taraması Ücretleri sayfa başı ortalama 30-90 tl arasıdır

Literatür taraması ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti almak için sitemizde yer alan   “Talep Formunu”   doldurup bize iletmeniz durumunda konu ile ilgili uzman ekibimiz tarafından size en kısa sürede dönüş sağlanacaktır.

Tez / Makale Editörü olarak akademisyenlere ve öğrencilere yardımcı olmaktayız. Tez / Makale Redaksiyon, Editörlük, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Oranı Tespiti, SPSS / EViews Analizleri, Essay Yazdırma, Literatür Taraması, Bitirme Tezi ve Tez Danışmanlık konusunda hizmet veriyoruz. 

Talep Formu

Menu